Aangeslagen… manifestatie 8 januari 2015 – 18.00 uur Plein 1940

Aangeslagen

Gisterenmiddag zijn we wederom geconfronteerd met een ongemeen brute aanslag door islamitische extremisten. Walging en woede zijn dan de eerste emoties die boven komen. Walging om het brute geweld. Woede om de aanslag op de waarden waarop wij onze samenleving baseren, op onze grondrechten.

Op de manier hoe wij die waarden hanteren door onze verschillen van inzicht en overtuiging te erkennen en tegelijkertijd te zoeken naar wat ons bindt. In oktober 2014 hebben we daar nog blijk van gegeven door het lopen van de tocht 010 = 1.

Deze aanslag maakt ook weer duidelijk hoe complex de vraagstukken zijn waar we voor staan. Voor de aanslag waren we bezig met de veiligheid van de moskeegangers, omdat zij voortdurend bedreigd worden en met de joodse gemeenschappen en hun synagogen. Geloofsvrijheid is zo’n grondrecht waarop onze samenleving is gebaseerd, waardoor aantasting daarvan een zaak van ons allen is. En bij uitstek van ons Platform L&R.

Direct in verband daarmee staan twee andere waarden, namelijk vrijheid van meningsuiting en anti-discriminatie. Persvrijheid is daar een van de voorwaarden voor. Onze open samenleving kan er niet zonder mee bestaan. Dat gaat ook ons allen aan.

De tragiek van momenten als deze ligt bij het ontstaan van ongenuanceerd en hard generaliseren, de kennelijke behoefte om de schuld bij specifieke groepen neer te leggen, het politiseren van de situatie, het pogen anderen buiten onze samenleving te plaatsen. Simpelweg omdat zij een bepaald geloof of een bepaalde levensovertuiging aanhangen. Voor Platform L&R ligt hier een duidelijke opdracht: Afstand nemen van die beweging, niet in de val van de onderlinge confrontatie stappen en de onderlinge verbinding beleven en delen met alle Rotterdammers, vandaag en alle dagen die volgen.

Vanaf vanavond om 18.00 uur is er een manifestatie op Plein 1940, waar het beeld van Zadkine, De verwoeste stad, staat. Het lijkt mij goed daaraan deel te nemen voor zover u daartoe in de gelegenheid bent.

Wij hopen u te ontmoeten!